תחומי עיסוק

תחומי עיסוק של משרד עו"ד אמוראי

המשרד מתמחה בתחומי המשפט האזרחי והנזיקין המגוונים!

משרד עו"ד אמוראי עוסק בעיקר בתחומי הנזיקין גוף ורכוש

ייחודו של המשרד בכך שמאז ומעולם לא ייצג עו"ד אמוראי חברות ביטוח ועיקר הפעילות היא כנגד חברות הביטוח.

המשרד עוסק בתביעות נזיקין מצד הנפגע כנגד חברות הביטוח השונות.